Chỉnh sửa ảnh

Locker: cất Ảnh, Ẩn Ứng dụng
Locker: cất Ảnh, Ẩn Ứng dụng
Ẩn các Hình ảnh, Ứng dụng, Video, Ghi chú & Tập tin với tính năng bảo mật Vân tay! Bạn thậm chí có thể xóa các ứng dụng khỏi Màn hình Chính và truy cập chúng chỉ qua Locker của mình! Locker cho phép bạn lấy bất kỳ thứ gì trên điện thoại mình và lưu trữ chúng vào một ứng dụng được bảo mật bằng mã PIN và Vân tay! Bạn sẽ không bao giờ lại phải lo lắng về việc để ai đó sử dụng điện tho
10:04, 28 03 2019
Yêu cầu phiên bản iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
SmoothMobile, LLC
56,9 MB