BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MACBOOK TẠI ĐÀ NẴNG

Thay nguồn iMac, sửa nguồn imac, Macbook, Mac mini Đà Nẵng


Mời các bạn liên hệ Hotline : 0896682255 ( Zalo, Whatsapp ) 

 

BẢNG GIÁ SỬA MACBOOK TẠI ĐÀ NẴNG

SỬA CHỮA MACBOOK AIR TẠI ĐÀ NẴNG

LỖI MACBOOK AIR GIÁ SỬA MACBOOK BẢO HÀNH THỜI GIAN SỬA 
 MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017   Lỗi nguồn bật
không lên 
  600.000 VNĐ   6 THÁNG 30 Phút. nặng thì 1 ngày sẽ xong
 MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Sạc không vào điện 

( Kiểm tra dây sạc và kiểm tra chân sạc, nguồn Macbook ) 

 650.000 VNĐ  6 THÁNG Kiểm tra 15 phút , sửa khoảng 2 tiếng đến 1 ngày 

 MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
  LỖI WIFI trên main hoặc Bị card wifi  500.000 VNĐ 6 THÁNG

THAY CARD wifi 15 phút 

sửa lỗi wifi trên main khoảng 1 tiếng hoặc lâu hơn 


MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
LỖI CÁP MÀN HÌNH, BẤT KHÔNG LÊN HÌNH  700.000 VNĐ 6 THÁNG 1 NGÀY
MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017  KHÔNG NHẬN PIN , HOẶC LỖI PIN  900.000 VNĐ 6 THÁNG

Thay pin macbook air  15 phút 

Nếu lỗi main khoảng 2 tiếng 


MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
 KHÔNG NHẬN PHÍM TRÊN MAIN  500.000 VNĐ 6 THÁNG 1 Tiếng

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
KHÔNG NHẬN TRACKPAD 500.000 VNĐ 6 THÁNG 1 Tiếng

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
THAY BÀN PHÍM MỚI  600.000 Đ  6 THÁNG 1 Tiếng

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
Thay cụm màn hình  3.000.000 đ  6 THÁNG 20 phút

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
Thay LCD 2.600.000 Đ ..... 2 tiếng

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
Thay bo nguồn IO Macbook Air 700.000 đ  6 THÁNG 20 phút 

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
Thay TRACKPAD 800.000 VNĐ  6 THÁNG 20 PHÚT

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
LỖI MICRO  450.000 Đ  6 THÁNG 20 PHÚT

MacBook Air 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
LỖI DÂY SẠC, THAY DÂY SẠC MỚI 300.000 VNĐ 3 THÁNG 20 PHÚT
 

 

SỬA CHỮA MACBOOK AIR TẠI ĐÀ NẴNG

LỖI MACBOOK AIR GIÁ SỬA MACBOOK BẢO HÀNH THỜI GIAN SỬA 
 MacBook Air intel 2018 2019 2020  Lỗi nguồn bật
không lên 
  900.000 VNĐ   6 THÁNG 30 Phút. nặng thì 1 ngày sẽ xong
MacBook Air intel 2018 2019 2020

 Sạc không vào điện 

( Kiểm tra dây sạc và kiểm tra chân sạc, nguồn Macbook ) 

 850.000 VNĐ  6 THÁNG Kiểm tra 15 phút , sửa khoảng 2 tiếng đến 1 ngày 

 MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
  LỖI WIFI trên main hoặc Bị card wifi  900.000 VNĐ 6 THÁNG

THAY CARD wifi 15 phút 

sửa lỗi wifi trên main khoảng 1 tiếng hoặc lâu hơn 

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
LỖI CÁP MÀN HÌNH, BẤT KHÔNG LÊN HÌNH  900.000 VNĐ 6 THÁNG 1 NGÀY
MacBook Air intel 2018 2019 2020 KHÔNG NHẬN PIN , HOẶC LỖI PIN  900.000 VNĐ 6 THÁNG

Thay pin   40 phút 

Nếu lỗi main khoảng 2 tiếng 


MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
 KHÔNG NHẬN PHÍM TRÊN MAIN  800.000 VNĐ 6 THÁNG 2 Tiếng

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
KHÔNG NHẬN TRACKPAD 800.000 VNĐ 6 THÁNG 2 Tiếng

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
THAY BÀN PHÍM MỚI  Call  6 THÁNG 2 Tiếng

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
Thay cụm màn hình  Call  6 THÁNG 30 phút

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
Thay LCD Call ..... 2 tiếng

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
Thay bo nguồn IO Macbook Air 700.000 đ  6 THÁNG 20 phút 

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
Thay TRACKPAD 1,200.000 VNĐ  6 THÁNG 20 PHÚT

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
LỖI MICRO  450.000 Đ  6 THÁNG 20 PHÚT

MacBook Air intel 2018 2019 2020
 
LỖI DÂY SẠC, THAY DÂY SẠC MỚI 300.000 VNĐ 3 THÁNG 20 PHÚT


BẢNG GIÁ SỬA CHỮA  APPLE MACBOOK AIR M1

 

SỬA CHỮA MACBOOK AIR M1

LỖI MACBOOK AIR GIÁ SỬA MACBOOK AIR M1 BẢO HÀNH THỜI GIAN SỬA MACBOOK AIR M1  
AIR M1  Lỗi nguồn bật
không lên 
  900.000 VNĐ   6 THÁNG 30 Phút. nặng thì 1 ngày sẽ xong

AIR  M1 Sạc không vào điện 

( Kiểm tra dây sạc và kiểm tra chân sạc, nguồn Macbook ) 

 850.000 VNĐ  6 THÁNG Kiểm tra 15 phút , sửa khoảng 2 tiếng đến 1 ngày 


 
  AIR M1 LỖI WIFI trên main hoặc Bị card wifi  900.000 VNĐ 6 THÁNG

THAY CARD wifi 15 phút 

sửa lỗi wifi trên main khoảng 1 tiếng hoặc lâu hơn 


 
AIR M1 LỖI CÁP MÀN HÌNH, BẤT KHÔNG LÊN HÌNH  900.000 VNĐ 6 THÁNG 1 NGÀY
AIR M1 KHÔNG NHẬN PIN , HOẶC LỖI PIN  900.000 VNĐ 6 THÁNG

Thay pin   40 phút 

Nếu lỗi main khoảng 2 tiếng  
 AIR M1 KHÔNG NHẬN PHÍM TRÊN MAIN  800.000 VNĐ 6 THÁNG 2 Tiếng


 
AIR M1 KHÔNG NHẬN TRACKPAD 800.000 VNĐ 6 THÁNG 2 Tiếng


 
AIR M1 THAY BÀN PHÍM MỚI  Call  6 THÁNG 2 Tiếng


 
AIR M1 Thay cụm màn hình  Call  6 THÁNG 30 phút


 
AIR M1 Thay LCD Call ..... 2 tiếng


 
AIR M1 Thay bo nguồn IO Macbook Air 700.000 đ  6 THÁNG 20 phút 


 
AIR M1 Thay TRACKPAD CALL   6 THÁNG 20 PHÚT


 
AIR M1 LỖI MICRO  CALL 6 THÁNG 40 PHÚT


 
AIR M1 LỖI DÂY SẠC, THAY DÂY SẠC MỚI 300.000 VNĐ 3 THÁNG 20 PHÚT

 

 

 

SỬA MACBOOK PRO TẠI ĐÀ NẴNG

BÁO GIÁ (VNĐ) BẢO HÀNH

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không lên nguồn
 
1.200.000 – 1.500.000   6 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Máy chạy nhưng không nhận sạc
 
900.000 – 1.200.000  3 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không nhận ổ cứng
 
900.000 Đ 3 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không nhận Wifi
 
900.000 Đ  3 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không nhận bàn phím, tracpad
 
1.000.000  3 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không nhận Pin
 
600.000 Đ  6 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không có âm thanh
 
800.000 Đ 6 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không nhận thanh TuchBar
 
1.500.000   3 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Không nhận USB-C
 
1.200.000 Đ 4 tháng

MacBook Pro 2018-2019-2020 Lỗi đèn sân khấu
 
1.200.000 Đ 3 tháng
MacBook Pro 2018-2019-2020 Lỗi sọc màn hình
 
1,200.000 Đ 3 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không lên nguồn
 
900.000 6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Máy chạy nhưng không nhận sạc
 
1.200.000  3 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không nhận ổ cứng
 
1.200.000  6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không nhận Wifi
 
900.000 Đ 6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không nhận bàn phím, tracpad
 
1.000.000 6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không nhận Pin
 
500.000 Đ 6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không có âm thanh
 
800.000 Đ  6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Không nhận thanh TuchBar
 
1.500.000  6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Lỗi đèn sân khấu
 
1.500.000 Đ 6 tháng

MacBook Pro 2016-2017 Lỗi sọc màn hình
 
1.230.000 Đ 6 tháng
 

 

SỬA MACBOOK RETINA TẠI ĐÀ NẴNG

BÁO GIÁ (VNĐ) BẢO HÀNH

MacBook Retina 2013-2014-2015 Không sáng đèn giây sạc và không lên nguồn
 
700.000  6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Sáng đèn giây sạc và không lên nguồn
 
500.000  6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Máy chạy không sạc Pin
 
600.000  6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Không nhận ổ cứng
 
700.000 6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Không nhận Wifi
 
600.000 6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Không nhận bàn phím, tracpad
 
500.000 6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Không nhận Pin
 
600.000  16 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Máy chạy không lên hình
 
900.000  6 tháng

MacBook Retina 2013-2014-2015 Không nhận cổng VGA HDMI
 
700.000 6 tháng


 

Pin phồng, bụi bẩn làm máy bị mất nguồn, kỹ thuật phải test và kiểm tra rất kỹ 


Nguồn Macbook, iMac rất quan trọng, những chân sạc ngoài , hay chân sạc trong macbook là nơi tiếp xúc trực tiếp truyền nguồn đền đển với bo mạch chủ, Vì vậy khi macbook, iMac bị lỗi nguồn thì trước tiên phải tìm những vị trí này để kiểm tra 
- Có thể là bị oxi hoá, ngấm nước ẩm từ trước 
- dây sạc bị thụt, mất chân tiếp xúc 
- Bo nguồn macbook, iMac bị lỗi  Cáp nguồn Macbook bị ngấm nước , quỳ tím đổi màu đỏ, hư hỏng chập mạch làm macbook không thể khởi động  ! 


 

- Hoặc motherboard bị lỗi , những tụ nguồn trên đó bị lỗi phải kiểm tra mới biết được 
- Những sợi cáp kết nối xem có bị lỏng không, cắm lại 
- Bàn phím bị chập cũng có thể làm máy không khởi động

- Kiểm tra xem pin có bị phồng dộp hay không, tháo chân pin, rồi cắm nguồn trực tiếp xem có lên pin không


Bo mạch bị bụi bẩn do lâu ngày không vệ sinh 


Trên đây chủ yêu là những lý do làm máy không lên nguồn, để làm được những điều này cần phải có công cụ, có dụng cụ, cũng như linh kiện macbook, iMac chính hãng để kiểm tra và thử nghiệm xem lỗi ở đâu, khi chúng ta tìm được thì việc xử lý rất nhanh 
Đến với Apple Macbook repair - Sửa chữa macbook đà nẵng các bạn hoàn toàn có thể xem từng bước kỹ thuật làm, kỹ thuật sẽ báo giá chi tiết từng linh kiện cần phải thay, báo giá ngay những chi tiết cần phải sửa chỉ trong thời gian ngắn

Dưới đây một số linh kiện trung tâm chụp lên hiện có sẵn để dễ dàng kiểm tra và báo giá khi cần thiết 

 

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI TRUNG TÂM 
- CÓ SẴN LINH KIỆN CHÍNH HÃNG ĐỂ THỬ
- KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU, NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM ĐƯA RA CHUẨN ĐOÁN CHÍNH XÁC
- RÚT NGẮN THỜI GIAN, TẬP TRUNG KIỂM TRA TRONG THỜI GIAN TỐT NHẤT ĐỂ ĐƯA RA HƯỚNG XỬ KỊP THỜI 
- GIÁ CẠNH TRANH TỐT NHẤT ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG. Đảm bảo cho khách hàng an tâm khi sửa chữa 
- ĐẢM BẢO 100% DỮ LIỆU ( Điều này quan trọng nhất )  Trừ trường hợp lỗi ổ cứng không thể khắc phục hoặc khách hàng nhỡ xoá ổ thì đây là điều kiện khách quan không mong muốn


Để đưa ra những lời khuyên hay hướng xử lý tạm thời Macbook, iMac tại nhà mà các bạn cần hỗ trợ thì các bạn vui lòng liên hệ hotline bên dưới nhé ! Kỹ thuật sẽ hỗ trợ ạ ! 

Bo nguồn imac Original 

Bo nguồn iMac original


Chân sạc Macbook pro A1707 A1706 A1708
Cáp nguồn Macbook air Thay pin macobok đà nẵng, chính hãng, ORIGINAL  Thay dây sạc macbook Nguyên zin chính hãng giá 300.000 đ 

Sửa chữa imac, Macbook, linh kiện chính hãng 
MACBOOK REPAIR CENTER - SỬA CHỮA MACBOOK ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM SỬA CHỮA MACBOOK UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG

Hotline : 0896682255 || WEB : APPLE-MACBOOK.REPAIR

( Zalo , whatsapp ) english 

Add : 215 Nguyễn Văn linh - Đà Nẵng 

Location : link google maps : https://g.page/macbookrepaircenter?share

- Email : Service.centervn@gmail.com

-------------------------------------------
SỬA CHỮA, NÂNG CẤP THAY THẾ LINH KIỆN CHÍNH HÃNG, BẢO HÀNH 1 NĂM , ĐÔỈ MỚI HOÀN TOÀN, 

CHỈ TRONG 20P CHUẨN ĐOÁN VÀ BÁO GIÁ 

KỸ THUẬT SẼ CỐ GẮNG KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA NHANH NHẤT CÓ THỂ ĐỂ CÁC BẠN KỊP TRỞ LẠI VỚI CÔNG VIỆC